Al Wabra Wildlife Preservation

Al Wabra Wildlife Preservation.

Al Wabra Wildlife Preservation, oto pełna nazwa jednego z najbardziej pożądanych, a zarazem niedostępnych rezerwatów przyrody.

Swój urok osobisty zawdzięcza w głównej mierze dwóm czynnikom. Zajmuje się on przede wszystkim dziką przyrodą, której zagraża wyginięcie, oraz usytuowaniu swojej siedziby. Egzotyczny widok, palmy, bujna zielona roślinność, strumień, jezioro, prawdziwy obrazek oazy na tle pustyni potęguje jego dzikość, monumentalność oraz nietuzinkowość. Placówka tegoż parku przyrodniczego mieści się na pustyni w centrum Kataru, blisko miasta Al Shahaniyah i zajmuje aż 2,5 km2 tamtejszej powierzchni. Al Wabra ufundowana została przez szejka Saouda Bin Mohammeda Bin Ali Al Thaniego i zajmuje się przede wszystkim ratowaniem, rozmnażaniem oraz pielęgnacją gatunków zwierząt, którym grozi śmierć. Tak, więc jest to skupisko tego, co najrzadsze i tego co najpiękniejsze, wywodzące się z najdalszych zakątków świata. Bardzo dobrym przykładem okazuje się być Ara modra, potocznie nazywana przez hodowców Spix, która na wolności jest niemożliwa do spotkania.

Tak spory rezerwat stał się domem dla przeszło 2,5 tys okazów zwierząt, w tym ponad 100 gatunków. Gabinety weterynaryjne, laboratoria, kuchnie, w których przygotowuje się posiłki dla zwierząt oraz wylęgarnie, zapewniają im komfort i bezpieczeństwo, które jest niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Nad wszystkim czuwa rzesza biologów, weterynarzy, hodowców i wielu innych opiekunów, którzy zwracają uwagę nawet na najmniejsze zmiany w zachowaniu swoich pupili. Założyciel Al Wabra zadbał o to, aby jego podopiecznie czuli się tam jak w prawdziwym domu, czemu służą warunki jak najbardziej zbliżone do tych w środowisku naturalnym, włącznie ze sztucznym deszczem. Jak już wcześniej wspomniałem jest to niezwykłe i bardzo pożądane miejsce, jednakże niedostępne dla turystów. Dlaczego? Podwód tego zakazu wydaje się być oczywisty. Ma on na celu ochronę rzadkich gatunków, zarówno przed wyginięciem, jak i niepotrzebnym strachem oraz hałasem. Tak, więc nie jest to Zoo, do którego zwykliśmy chodzić. Park przyrodniczy Al Wabra współpracuje z kilkoma organizacjami międzynarodowymi, takimi jak EAZA, AAV, EAZWV oraz AAZV. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że Park ten zamierza poszerzyć swoją działalność i prowadzić zajęcia edukacyjne dla młodych ludzi, którzy będą mieli możliwość poznania tego, co piękne w dzikiej przyrodzie oraz nauczyć się o to dbać i chronić środowisko. Patrząc na funkcjonalność tego ogrodu, powinniśmy brać przykład i walczyć o gatunki, które możemy stracić, o gatunki, których za kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat może zabraknąć. Natura odpłaca nam pięknem, majestatycznością oraz niezwykłością, za nasze starania, a najlepszym przykładem tego jest życie w rezerwacie Al Wabra.