Choroba papuzia

Choroba papuzia.

Choroba papuzia, zwana również papuzicą, jest groźną chorobą wirusową przenoszącą się z chorych papug na człowieka. U ludzi przebiega w postaci podobnej do grypy, duru i zapalenia płuc. Zanim wprowadzono antybiotyki, śmiertelność ludzi chorujących na papuzicę była bardzo duża.

Do dziś wśród wielu osób, zwłaszcza starszego pokolenia, panuje opinia, że trzymanie papug w domu jest niebezpieczne. Pogląd ten nie jest zgodny z prawdą.

Papuzica przenoszona była głównie przez ptaki pochodzące z odłowu. Teraz, gdy w handlu znajdują się wyłącznie papużki będące od wielu pokoleń ptakami domowymi, ryzyko zachorowania jest minimalne. Znacznie niebezpieczniejsze dla ludzi są dzikie gołębie niż hodowane papużki faliste. Dziś wyleczenie człowieka chorego na papuzicę nie stanowi już większego problemu.