Rozmnażanie papug

Rozmnażanie papug.

Oczywiście, jedna papuga nie zapewni nikomu sukcesów hodowlanych. Mając parę papug, samca i samiczkę, można oczekiwać od niej przychówku. U papug falistych nie występuje ściśle określony sezon rozrodczy, toteż mogą one gniazdować o każdej porze roku. Jeśli oba ptaki „mają się ku sobie” – co objawia się wzajemnym karmieniem i pielęgnowaniem piór -można zawiesić im budkę lęgową.

Budkę taką można kupić w sklepie zoologicznym lub zrobić samemu. Najpopularniejsze budki lęgowe dla papug są wykonane z cienkiej sklejki; ich podstawa wynosi 15×15 cm, wysokość – około 25 cm. Otwór wlotowy umieszczony jest na przedniej ścianie w 2/3 wysokości. Budki takie zawiesza się zwykle na zewnątrz klatki, dzięki czemu nie ogranicza się przestrzeni wewnątrz.

Budki te mają jedną wadę. Papugi wskakując do środka lądują bezpośrednio na zniesionych jajach, co – jeśli ptaki są bardziej nerwowe – kończy się czasem stłuczeniem jajeczek. Lepszym rozwiązaniem jest zrobienie budki nieco szerszej i przesunięcie otworu wlotowego na jedną ze stron. Aby nie dopuścić do przetaczania się jaj, wskazane jest wykonanie niewielkiego zagłębienia w dnie budki. Jeśli w klatce jest jedna para papug, to sposób zawieszenia budki nie odgrywa większej roli. Jeśli jednak w klatce lub wolierze jest kilka par i zawiesza się kilka budek, trzeba zadbać, aby wszystkie wisiały na tym samym poziomie. Papugi zdecydowanie wolą budki i dziuple znajdujące się najwyżej i mogą o nie rywalizować. Jeśli wszystkie budki są zawieszone na tej samej wysokości, to ptaki zachowują się spokojniej i nie dochodzi do konfliktów między nimi.

Nie należy wykładać wnętrza budki lęgowej trocinami ani żadnym innym materiałem. Ptaki i tak przed zamieszkaniem zrobią w niej dokładne porządki i wyrzucą wszystko, co uznają za zbędne.

Po kilku dniach od zamieszkania samiczka zaczyna częściej przebywać wewnątrz budki. Oznacza to, że została przez samca zapłodniona i niedługo będzie można spodziewać się zniesienia pierwszego jaja. Następne jaja znoszone są mniej więcej co 24 godziny. Liczba zniesionych w jednym lęgu jaj jest zmienna i może wahać się od 1 do 9. Zależy to przede wszystkim od wieku i kondycji samiczki.

Wysiadywanie jaj trwa około 18 dni. W tym czasie trzeba kontrolować sytuację w budce. Doświadczeni hodowcy prześwietlają jaja i sprawdzają czy zarodki rozwijają się prawidłowo. Mniej doświadczone osoby powinny tylko sprawdzać, czy samiczka nie potłukła jaj. Zaglądanie do wnętrza budki lęgowej bardzo stresuje wysiadującą jaja samiczkę i dlatego najlepiej robić to wtedy, gdy papuga znajduje się poza budką.

Młode, świeżo wyklute pisklęta papugi falistej są nagie i całkowicie zdane na opiekę rodziców. Do opuszczenia budki zdolne są dopiero po 35 dniach od wyklucia. Jeśli w jednym lęgu było wiele jaj, to bardzo wyraźnie zaznacza się różnica wielkości piskląt. Gdy najstarsze z nich pokrywa się już piórami, najmłodsze dopiero wykluwa się z jaja.